Recent Posts

e-podatki dla każdego

cSwoje pity drogą elektroniczną za 2008 rok złożyło ponad 89 tys. podatników.
Ponad 89 tysięcy podatników skorzystało z możliwości złożenia zeznania podatkowego za 2008 rok drogą elektroniczną.

Z pewnością błędem popełnionym przez Ministerstwo Finansów było zbyt późne rozpoczęcie całej akcji pit przez Internet za rok 2008. Mimo to, jak wskazuje raport (z dnia 4 maja 2009 r.) , nowa usługa cieszyła się zainteresowaniem.
Głównym problemem dla składających pity jest cały czas wymóg opatrzenia deklaracji podpisem elektronicznym. Znaczny koszt zakupu takiego podpisu uniemożliwia wielu podatnikom skorzystanie z zaproponowanej przez Ministerstwo drogi.
Powyższe dobitnie widać w statystykach – prawie 77 tys. zeznań złożono bez podpisu kwalifikowanego, a tylko ok. 1.5 tys. z podpisem elektronicznym.

Jednocześnie zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów, przygotowywana na kwiecień 2010 akcja deklaracji pit przez Internet przewiduje, że podpisu elektronicznego nie będą wymagały pit 37, pit 38 i pit 39.
Podobnie jak w zeznaniach za rok 2008, zabezpieczeniem oryginalności przekazanej informacji będzie sześć podstawowych informacji:

  •     numer NIP,
  •     imię (pierwsze),
  •     nazwisko,
  •     numer PESEL (jeśli podatnik posiada ten numer),
  •     data urodzenia,
  •     kwota przychodu z zeznania lub rocznego obliczenia podatku za rok 2007, lub wartość „0” (zero) w przypadku gdy za rok 2007 nie zostało złożone żadne zeznanie lub obliczenie.

Oceniając zmiany, nadal największa i najprężniejsza grupa przedsiębiorców zmuszona będzie korzystać z certyfikowania deklaracji i nie skorzysta z opcji rozliczenia pit przez Internet.

read more